Tutustu luovaan ja monialaiseen tiimimme:

ANNA PULKKA
Viestinnän asiantuntija

Käytännön viestintä-, markkinointi- ja toimitustöiden ohella Anna on perehtynyt laajasti ympäristö- ja ilmastoviestinnän tutkimusalaan. Sustiksessa Anna kirjoittaa vuoden 2019 aikana julkaistavaa ilmastoviestintäopasta sekä järjestää muun muassa ilmasto- ja ympäristöviestintään keskittyviä työpajoja. 

anna@sustis.fi | Twitter: @PulkkaAnna

AK VARJUS
Palvelumuotoilija & visuaalinen suunnittelija

AK on monialainen tekijä, joka suunnittelee, muotoilee ja visualisoi kestävää tulevaisuutta. AK on parhaimmillaan konseptoinnin, fasilitoinnin, palvelukokemusten, pelilllistämisen ja visuaalisen suunnittelun parissa. 

+358 50 4344 034  |  ak@sustis.fi

ULLA PULKKA
Viestinnän suunnittelija & kirjoittaja

Ulla on parhaimmillaan luodessaan identiteettejä, tarinoita ja kampanjoita, jotka saavat sydämen pamppailemaan. Ulla ei pysy lokeroissa ja on sen vuoksi myös lastenkirjailija ja elokuvakäsikirjoittaja, joka elää luomutilalla.

+358 41 536 8183 |  ulla@sustis.fi

JENNA PUIKKONEN
Tulevaisuudentutkija ja asiakasymmärryksen osaaja 

Jenna uskoo positiivisten tulevaisuuskuvien voimaan. Kaiken tekemisen tulee pohjautua vankkoihin faktoihin ja syvään kohderyhmäymmärrykseen – utopioilla leikittelyä unohtamatta.

+358 40 845 2031 |  jenna@sustis.fi